Πρόσφατοι διαγωνισμοί

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΤΤΑΒΥΡΟΥ · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) · 74.400,00 €ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ · 36.036,00 €Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, εκτιμώμενης αξίας 305.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του · ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ · 305.000,00 €ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΟΣ (1) ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Μ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε. · ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ · 60.000,00 €ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΔΕ ΚΡΑΝΝΩΝΑ · ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ · 149.999,99 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΙΝΗΣ ΚΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2019-2020 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ · ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ · 98.753,09 €ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ · ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ · 73.979,86 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ · ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ · 750.000,00 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMIS – F (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.4.2 ΚΑΙ 6.4.2) · ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ · 16.920,00 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 64/2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΦΙΛΜ · 5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ · 151.297,36 €ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Η υπηρεσία ενημέρωσης alert παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων Ηρακλείου, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.
ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει. Δημιουργήστε δωρεάν το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (free trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση (μέσω email) για όλους τους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων αναζήτησης.

Άμεση λήψη στο email , μόλις γίνει η δημοσίευση ενός σχετικού διαγωνισμού. Αποστέλλονται όλα τα στοιχεία της εκάστοτε διακήρυξης.

Πλήρης κάλυψη σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδος που θα επιλέξετε και για όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Ενημέρωση για Πρωτογενή Εγκεκριμένα Αιτήματα (χωρίς επιπλέον χρέωση) που αφορούν επερχόμενους Διαγωνισμούς Δημοσίου (πρόθεση δημοσίευσης μελλοντικών διαγωνισμών).