Πρόσφατοι διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΟΔΟΠΑΓ, ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ · ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ · 74.400,00 €ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ · ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ · 17.000,00 €ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΔΟΥΜΑ Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ · ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ · 50.000,00 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΡΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ >> 75/2020 · ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ · 98.220,40 €Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Καθετήρων για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς · ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ · 11.096,95 €Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας · ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 'ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO' · 23.563,38 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ · ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ · 250.000,00 €ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ · ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' · 18.499,99 €Αποκατάσταση τεχνικών-αφαλτικών στο αγροκτημα του Δήμου Έδεσσας λόγω φυσικών καταστροφών · ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ · 230.000,00 €ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) για ένα (1) έτος · ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ' · 39.700,00 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert
pop up


Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε δωρεάν το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (free trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ