Πρόσφατοι διαγωνισμοί

ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-IN VIVO · ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · 29.500,00 €Προμήθεια, επισκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων οχημάτων και κτιρίων 2024 · ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ · 35.367,43 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ Παροχή υπηρεσιών για την Προετοιμασία Φακέλου προς ΡΑΑΕΥ για τεκμηρίωση διαχειριστικής · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · 19.840,00 €Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Ένωσης (Προκήρυξη) Διενέργειας Διαγωνισμού Δ.25/24 · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · 422.933,43 €Προμήθεια δένδρων, θάμνων και ετήσιων φυτών · ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ · 157.550,25 €Ανάθεση υπηρεσίας παραμετροποίησης εγκατάστασης, συμβολαίου υποστήριξης του ψηφιακού πομπού · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ · 19.220,00 €ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ · ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ · 33.900,00 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ · ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ · 12.400,00 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.47/2024 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ · ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ · 34.000,01 €Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών ασφάλισης» · ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) · 225.000,00 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 0

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 0

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.