Πρόσφατοι διαγωνισμοί

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-078/23-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΜ · ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) · 128.965,83 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΨΥΚΤΗ -80οC · ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) · 12.338,00 €ρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού Χώρων Μονάδων ΑΒ Δεκέλειας · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · 37.200,00 €Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στον Παιδικό Σταθμό Κουφαλίων · ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ · 28.517,40 €Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για «Υπηρεσίες εγγύησης καλής λειτουργία · ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΕ · 123.256,00 €ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ · 37.200,00 €Προκήρυξη διενέργειας διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για υπηρεσίες καθαριότητας(ΔΙΑΚ.6/2023) · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ · 529.999,99 €Διακήρυξη 26/2023 με αντικείμενο την προμήθεια ενός ψυκτικού μικροτόμου (κρυοστάτη). · ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ · 49.600,00 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: · ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ · 222.999,74 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΜΑΔΑΣ 2: Απορριμματοφόρο όχημα» (Υποέργο 4) της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣ · ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ · 186.000,00 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 1050

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 1358

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.