Πρόσφατοι διαγωνισμοί

Παροχή υπηρεσιών συλλογής στοιχείων για την εκπόνηση μελετών υλοποίησης νέων κατασκευών στις χ.ζ. λιμένων αρμοδιότητας ΔΛΤΛ · ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ · 12.488,78 €Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέσω ΚΗΜΔΗΣ στην εταιρεία MY SERVICES SECURITY AND FACILITY για παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας 14 Δομών αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής (Δεκέμβριος 2021) · ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ · 36.567,60 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ του υποέργου με α/α 2: «Ενεργειακή αναβάθμιση εξωτερικού κελύφους κτιρίων με αντικατάσταση υαλοπινάκων και ελαστικών παρεμβυσμάτων στα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου, τοποθέτηση μη · ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» · 550.000,00 €ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ 1ης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ 52Α/21 Σ-Π ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΝΕΛΩΝ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · 407.712,00 €Διακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας οχημάτων συνολικού προϋπολογισμού 1.087.000,00 € χωρίς ΦΠΑ · ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ · 1.347.880,00 €Προμήθεια υλικών για την επισκευή τοίχων και οροφών Ι.Μ. Καστρίτσας · ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · 24.800,00 €Αναβάθμιση του φωτισμού στους χώρους του κτηρίου Διοίκησης της Πολυτεχνειούπολης · ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ · 11.780,00 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΠΗΣ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΟΜΗΣ 67 ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ · ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ · 12.176,80 €Παροχή υπηρεσιών διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19, για τους εργαζομένους του Δήμου Ηρακλείου Αττικής · ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · 19.500,00 €ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ · ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ · 24.695,84 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ