Πρόσφατοι διαγωνισμοί

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ · ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) · 2.199.968,32 €Προμήθεια Έτοιμου Ασφαλτομίγματος (45/2024) · ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ · 29.993,73 €«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΥΡΙΠΟΥ, ΣΤ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ · 19.500.000,00 €Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 87/2024) · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ · 20.468,79 €Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Αιγιαλείας · ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ · 359.985,89 €Πρόσκληση υπηρεσιών ενοικίασης χώρου, στο πλαίσιο του 2ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Επιχειρηματικότητας · ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΑΘΗΝΩΝ · 37.076,00 €Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού δασικής βλάστησης σε δασικούς δρόμους και κατά μήκος οδών του Δήμου για · ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ · 14.999,97 €Προμήθεια οφθαλμικού καταγραφέα - 101933/2024 · ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ · 42.451,40 €1424 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ · ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε · 257.920,00 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024» Α.Π. 2433 · ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) · 74.057,30 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 896

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 50

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.