Πρόσφατοι διαγωνισμοί

Διακήρυξη 498/2020 - Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την Ενίσχυση Υποδομών για την Προαγωγή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του ΑΠΘ · ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ · 4.247.499,99 €Προκήρυξη 494/2020 - Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού βασικής έρευνας για τις ανάγκες των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης · ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ · 6.795.750,99 €Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών. · ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · 10.691,56 €Επισκευή - συντήρηση υδραυλάκων ομβρίων, αρδευτικών υδραυλάκων και δικτύων 2020 · ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ · 74.400,00 €Επισκευή – συντήρηση πρώην Ειρηνοδικείου Δωριέων για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Γραβιάς · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ · 50.548,23 €133169-50603 · Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. · 12.809,04 €Προμήθεια οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού · ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ · 669.600,00 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (ΜΕΛΕΤΗ)» · ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ · 2.449.955,49 €Κατάθεση προσφοράς με απευθείας ανάθεση με συλλογή προσφορών για την προμήθεια υλικών για την Οφθαλμολογική Κλινική του Νοσοκομείου · ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ · 67.688,15 €Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο θέρμανσης), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, για το έτος 2021 · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ · 60.000,00 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ