Πρόσφατοι διαγωνισμοί

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοσμά» , Πρ/σμού Μελέτης 19.200,00€ · ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ · 19.200,00 €1η ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» για το έργο Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας · ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) · 299.160,54 €Διακήρυξη Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων του, με διάρκεια Δώδεκα (12) μηνών · ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ · 2.407.461,91 €ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ · 110.046,53 €Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού πρασίνου και προμήθειας χλοοκοπτικών μηχανημάτων · ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ · 34.481,21 €Αποκατάσταση και ανάδειξη παλιάς Μητρόπολης -Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Μαρωνείας και Κομοτηνής (συντήρηση, διαρρύθμιση, ενεργ. Αναβάθμιση, αναμόρφωση) · ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ · 830.998,71 €Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις εργασίες κηποτεχνικής ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων - πλατειών · ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ · 24.998,48 €ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ α) ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ β) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ γ) ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ δ) ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ · ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ · 21.166,80 €ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΠ · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ · 12.400,00 €ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ · ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ · 149.792,00 €Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert

Καθημερινή Ενημέρωση για όλους τους Νέους Δημόσιους Διαγωνισμούς (Προκηρύξεις) που σας ενδιαφέρουν.

Άμεση λήψη στο email, με τα στοιχεία της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, μόλις γίνει η δημοσίευση.

Πλήρης κάλυψη όλων των φορέων του Ελληνικού Δημοσίου (επιλέγοντας Περιφέρεια/ Περιφέρειες).

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Αποκτήστε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στις περιοχές της Ελλάδας που σας ενδιαφέρει.

Δημιουργήστε το Επιχειρηματικό σας Προφίλ και ξεκινήστε (trial period). Καθημερινά θα έρχονται στο email σας ειδοποιήσεις για νέους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων, μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία. Στοχεύει στην καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεις Έργων και Κρατικών Προμηθειών. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες.

Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Υπηρεσία Υποστήριξης Επιχειρήσεων για συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Δημοσίου

Αναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία υποβολής προσφοράς σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και Κρατικών Προμηθειών:

  • Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί (Πληροφοριακό Σύστημα Υπουργείου - ΕΣΗΔΗΣ)
  • Πρόχειροι/ Έγχαρτοι Διαγωνισμοί Δημοσίων Φορέων
  • Πλατφόρμες Μικροπρομηθειών: Isupplies, CosmoONEΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ