Συχνες Ερωτησεις - Frequently Asked Questions (FAQs)Γενικά για την Υπηρεσία alert dda

Είναι μια υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης για επιχειρήσεις που αναζητούν Προμήθειες και Διαγωνισμούς Δημοσίου. Παρέχεται καθημερινή ενημέρωση μέσω email, βάσει των κριτηρίων αναζήτησης και του ενδιαφέροντος που δηλώνεται (είδος προϊόντων/ υπηρεσιών) και για επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές δραστηριοποίησης.

Η υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης alert dda παρέχει τα εξής σε μια Επιχείρηση:

  • Καθημερινή Ενημέρωση (μέσω email) για όλους τους Δημόσιους Διαγωνισμούς της Ελλάδας.
  • Στοχευμένη Πληροφόρηση, προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης. Εξατομικεύουμε στις ανάγκες αποκλειστικά βάσει των ενδιαφερόντων (συγκεκριμένα είδη προϊόντων/ υπηρεσιών, ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού κτλ.)
  • Άμεση λήψη στο email, μόλις γίνει η δημοσίευση ενός διαγωνισμού. Αποστέλλονται τα στοιχεία της εκάστοτε διακήρυξης, απλά, χωρίς καθυστερήσεις: τίτλος διακήρυξης, ύψος προϋπολογιζόμενου έργου, αναθέτουσα αρχή, προθεσμίες, ταυτότητα ΑΔΑ Διαύγειας, Αρχείο διακήρυξης pdf.
  • Πλήρης κάλυψη σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδος που επιλέγονται και για όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Ενημέρωση για Πρωτογενή Αιτήματα (χωρίς επιπλέον χρέωση) για επερχόμενους Διαγωνισμούς Δημοσίου (πρόθεση δημοσίευσης).
  • Συνεχής Ενημέρωση για Επιχορηγούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ (Δωρεάν).

Καθημερινά αποστέλλονται στο email σας όλες οι νέες διακηρύξεις Διαγωνισμών Δημοσίου. Η ενημέρωση αφορά στις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν, μέσα από επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές, ενώ καλύπτονται όλοι οι δημόσιοι φορείς.

Τα οφέλη μέσα από την ανάθεση της εργασίας σε ειδικούς (outsourcing) είναι πολλαπλά:

-Εξοικονόμηση πόρων: Κερδίζετε χρόνο, ενέργεια και αποφυγή σπατάλης ανθρωπίνων πόρων (σε σχέση με καθημερινές χειροκίνητες αναζητήσεις).

-Μείωση ρίσκου: Διασφαλίζετε την σίγουρη πρόσβαση και την πλήρη ενημέρωσή σας για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου.

-Ταχύτητα: Αποκτάτε προβάδισμα. Ενημερώνεστε πρώτοι και προετοιμαστείτε για όλες τις προθεσμίες (deadlines), έχοντας γνώση εκ των προτέρων.

-Ακρίβεια: Στοχεύετε επακριβώς στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Μοναδικά προφίλ αναζήτησης βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών σας.Η Εταιρεία μας

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert dda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων. Αποτελεί μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία με στόχο την καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Διακηρύξεων. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Αξιοπιστία & Υπευθυνότητα: Η υπηρεσία alert dda αποτελεί την σύγχρονη ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για Διαγωνισμούς Δημοσίου.

100% ελληνική εταιρεία: Καλή γνώση της Ελληνικής Πραγματικότητας με πολυετή εμπειρία, εν αντιθέσει προ - εγκατεστημένων/ αυτοματοποιημένων πλατφόρμων εξωτερικού.

Διαρκής Ανάπτυξη: Βελτιωνόμαστε συνεχώς, διενεργούμε συνεχείς ελέγχους, και διασταυρώνουμε την πληροφόρηση μέσα από ποικίλες πηγές.

Άριστη Εξυπηρέτηση: Η ομάδα των διαχειριστών μας είναι συνεχώς διαθέσιμη για κάθε απορία, ερώτηση ή ανάγκη σας. Άμεση επικοινωνία και ανταπόκριση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χρήσης.

Value for Money: Προσφέρουμε το καλύτερο οικονομικό πακέτο της αγοράς, τόσο σε 6μηναία όσο και 12μηναία συνδρομή.

Δωρεάν ενημέρωση Επιδοτήσεων. Παρέχεται επιπρόσθετα συνεχής πληροφόρηση για Νέα Επιχορηγούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός κτλ), χωρίς κάποια επιπλέον χρέωση.

Προστιθέμενη αξία που παρέχει η πλατφόρμα μας:

-Προσφέρουμε άμεσα μια δοκιμαστική περίοδο πολλών ημερών, ανεξαρτήτως του κόστους που έχει αυτό για εμάς. Μας ενδιαφέρει να διαπιστώσετε την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, με απώτερο στόχο μια ουσιαστική και μακρόχρονη συνεργασία.

-Προσαρμόζουμε την ενημέρωση στις γεωγραφικές περιοχές που εσείς επιλέγετε, στοχευμένα και συγκεκριμένα (και όχι μέσα από «άσχετες» περιοχές).

-Προσαρμόζουμε την ενημέρωση στους κωδικούς προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν και μόνο. Όχι γενικά σε «όλα τα είδη και κωδικούς», που ενδέχεται να μη σας αφορούν.

-Διαθέτουμε εμπειρία σε Υποβολές Διαγωνισμών Δημοσίου, καθώς υπάρχει ιδιαίτερη γνώση (η πρώτη εταιρεία πανελλαδικά στον τομέα αυτό). Παρέχεται πλήρης Εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό με μοναδική εμπειρία σε Ηλεκτρονικές Υποβολές.

-Ως σύμβουλοι ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαθέτουμε τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε συμβουλευτική επιχειρήσεων, και στην ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κτλ). Τέλος αναλαμβάνουμε την έκδοση ψηφιακής υπογραφής, απαραίτητης για δημόσια έργα.Διαγωνισμοί Δημοσίου - Προμήθειες

Οι πηγές ενημέρωσης προέρχονται από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις Διαγωνισμών Δημοσίου όλων των φορέων Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των αναθέτουσων αρχών της Ελλάδας. Καθημερινά ελέγχονται εκατοντάδες πηγές και εμπλουτίζονται για λογαριασμό των πελατών μας.

Η Υπηρεσία καλύπτει σε ποσοστό 99% όλες τις Κρατικές Προμήθειες που ανακοινώνονται από όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Σε περίπτωση που δεν σας έρθει ενημέρωση για κάποιον Διαγωνισμό, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εγκαίρως. Θα αναζητηθεί άμεσα ο λόγος για τον οποίο ο αντίστοιχος Δημόσιος Φορέας δεν ανακοίνωσε, όπως υποχρεούται.

Αναλόγως το ύψος του εκάστοτε προϋπολογισμού, ένας Διαγωνισμός Δημοσίου ενδέχεται να ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Διαύγεια, στο eprocurement / ΚΗΜΔΗΣ ή σε ιστότοπους των φορέων/ αναθέτουσων αρχών. Επίσης σε εφημερίδες τοπικής ή εθνικής εμβέλειας.

Μπορείτε να ανατρέξετε στο site της εταιρείας μας https://ipografi.gr για Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου και Προμήθειες/ ΕΣΗΔΗΣ.

Επίσης στο site μας https://psifiaki-ipografi.com μπορείτε να αποκτήσετε Ψηφιακή Υπογραφή, απαραίτητη για Διαγωνισμούς Δημοσίου.

Τέλος στο blog μας www.psifiaki-ipografi.gr δίνονται Ενημερώσεις και Επεξηγήσεις Γενικού ενδιαφέροντος.Επιχειρηματικό Προφίλ

Είναι το προσαρμοσμένο προφίλ που δημιουργείται βάσει των δικών σας αναγκών, απαραίτητο για να ξεκινήσει η συνεργασία μας. Περιλαμβάνει τα κριτήρια αναζήτησής σας όπως είδος προϊόντων/ υπηρεσιών, γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης και άλλα κριτήρια αναζήτησης που εσείς επιλέγετε και που σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να το συμπληρώσετε μόνοι σας ή επικοινωνόντας με ένα σύμβουλο.

Η Υπηρεσία Άμεσης Ενημέρωσης alert dda καλύπτει όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό δημιουργείται το Επιχειρηματικό Προφίλ, το οποίο και προσαρμόζεται βάσει του ειδικού ερωτηματολογίου που συμπληρώνεται. Με τον τρόπο αυτό οι ειδοποιήσεις στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες.

Όχι, δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την δημιουργία του επιχειρηματικού προφίλ.

Ναι, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και αναλόγως με τις ανάγκες σας/ ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας. Οι αλλαγές μπορεί να είναι ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητάτε για διαγωνισμούς δημοσίου, τις γεωγραφικές περιοχές κτλ. Τα φίλτρα αναζήτησης, η παραμετροποίηση των κριτηρίων και οι τροποποιήσεις/ προσθήκες/ αλλαγές των κατηγοριών γίνονται άμεσα σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό.Αναλυτικά για την Πλατφόρμα Ενημέρωσης alert dda

Η πλατφόρμα ενημέρωσης καλύπτει τους Διαγωνισμούς Δημοσίου για όλη για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σημειώνεται όμως ότι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων περιοχών/ περιφερειών.

Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την καθημερινή αποστολή της υπηρεσίας alert dda.

Η πλατφόρμα ενημέρωσης καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους Φορείς, τις Αναθέτουσες αρχές και τα Σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Η υπηρεσία καλύπτει όλους τους προϋπολογισμούς έργων, όλο το εύρος των τιμών, ανεξαρτήτως πόσο χαμηλός μπορεί να είναι ένας προϋπολογισμός έργου. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία είναι κατάλληλη και ιδιαίτερα προσιτή στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που είτε ήδη ασχολούνται με διαγωνισμούς δημοσίου, ή θέλουν να προχωρήσουν στο νέο αυτό επιχειρηματικό πεδίο στην παρούσα φάση.Ξεκινώντας

Μπορείτε να ζητήσετε τη δοκιμαστική περίοδο, όπου θα διαπιστώσετε τις πραγματικές δυνατότητες της πλατφόρμας ενημέρωσης. Θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κόστος κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Καταρχήν συμπληρώνετε τη «Φόρμα Επιχειρηματικού Προφίλ» μόνοι σας ή με τη βοήθεια ενός συμβούλου μας. Στη συνέχεια γίνεται ή έναρξη της συνεργασίας, είτε ως δοκιμαστική περίοδος, είτε ως κανονική περίοδος.

Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος.

Οι συνδρομές είναι 6μηνες/12μηνες, ενώ η δοκιμαστική περίοδος διαρκεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα ολίγων ημερών, προκειμένου να αποκτήσει κανείς πλήρη εικόνα του τι παρέχουμε και της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Η παροχή της υπηρεσίας σταματάει αυτόματα εάν μετά το πέρας της περιόδου δεν γίνει πληρωμή - ανανέωση του πακέτου συνδρομής.

Οι χρεώσεις είναι ξεκάθαρες και δεν υπάρχει κανένα παραπάνω κόστος πέραν από όσα έχουν αναγραφεί στην οικονομική προσφορά συνεργασίας.

Οι όροι χρήσης αναγράφονται στην ιστοσελίδα στο σημείο «Όροι Χρήσης». Αναφέρεται ότι επί της ουσίας η υπηρεσία μας δε μπορεί να εγγυηθεί ότι καλύπτεται το 100% των δημοσιεύσεων καθώς ενδέχεται ορισμένες φορές οι ίδιοι οι Φορείς/ Αναθέτουσες Αρχές να έχουν δημιουργήσει παραλείψεις. Αν και δεν εγγυόμαστε 100% κάλυψη όλων των Διαγωνισμών Δημοσίου, παρόλα αυτά θα διαπιστώσετε ότι η κάλυψη που παρέχουμε είναι πολύ κοντά στο 100%. Επίσης στους Όρους Χρήσης τονίζεται πως δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή επιπλέον κόστη από μέρους μας, ενώ είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται την καθημερινή ενημέρωση που σας αποστέλλεται (ημερήσια ειδοποίηση).

Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας μέσω τηλεφώνου (2118505001, 2811756859, 2811754652, 2810285929), μέσω φαξ (2818101281), μέσω email (info@dda.gr) ή μέσω του contact form.

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 12

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 9

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.