★Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η υπηρεσία ενημέρωσης ddalert που παρέχει η εταιρεία σας?
Είναι υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης για επιχειρήσεις που προμήθειες και διαγωνισμούς δημοσίου. Παρέχει καθημερινή ενημέρωση μέσω email για Διαγωνισμούς Δημοσίου, βάσει των κριτηρίων αναζήτησης και ενδιαφέροντος (είδος προϊόντων/ υπηρεσιών που ενδιαφέρουν) και της γεωγραφικής περιοχής δραστηριοποίησης.

Από πού προέρχονται οι πηγές σας?
Οι πηγές ενημέρωσης προέρχονται από ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις διαγωνισμών δημοσίου από όλους τους φορείς Δημοσίου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλες τις αναθέτουσες αρχές της Ελλάδας. Καθημερινά ελέγχονται εκατοντάδες πηγές και εμπλουτίζονται για λογαριασμό των πελατών μας.

Που δημοσιεύονται οι διαγωνισμοί δημοσίου?
Αναλόγως το ύψος του εκάστοτε προϋπολογισμού, ένας διαγωνισμός δημοσίου ενδέχεται να ανακοινωθεί: Στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στην Διαύγεια ή στο eprocurement Σε ιστότοπους των φορέων/ αναθέτουσων αρχών Σε τοπικής ή εθνικής εμβέλειας εφημερίδες

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης αναλυτικά?

 • Καθημερινή Ενημέρωση (μέσω email) για όλους τους Δημόσιους Διαγωνισμούς που σας ενδιαφέρουν από την Ελληνική Επικράτεια.
 • Στοχευμένη Πληροφόρηση, προσαρμοσμένη στα συγκεκριμένα κριτήρια αναζήτησης που μας έχετε υποδείξει. Εξατομικεύουμε τις ατομικές σας ανάγκες αποκλειστικά βάσει των ενδιαφερόντων σας, επιλέγοντας κριτήρια όπως:
  • συγκεκριμένα είδη προϊόντων/ υπηρεσιών,
  • επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές
  • ελάχιστο ποσό προϋπολογισμού κτλ.
 • Άμεση λήψη στο email σας, μόλις γίνει η δημοσίευση ενός διαγωνισμού. Αποστέλλονται τα στοιχεία της εκάστοτε διακήρυξης, απλά, χωρίς καθυστερήσεις:
  • τίτλος διακήρυξης,
  • ύψος προϋπολογιζόμενου έργου,
  • αναθέτουσα αρχή (φορέας),
  • προθεσμίες (deadlines),
  • ταυτότητα (ΑΔΑ) Διαύγειας,
  • αρχείο διακήρυξης (pdf)
 • Πλήρης κάλυψη σε όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της Ελλάδος που θα επιλέξετε και για όλους τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.
 • Επιπρόσθετα παρέχεται Άμεση (backup) υποστήριξη: σε περίπτωση εκτάκτων περιπτώσεων (πχ πρόβλημα πρόσβασης σε αρχεία υπολογιστή σας κτλ) ώστε να υπάρχει ενημέρωση μέσω φαξ, τηλεφώνου ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου.

Πως γίνεται η ενημέρωση?
Καθημερινά αποστέλλονται στο email σας όλες οι νέες διακηρύξεις Διαγωνισμών Δημοσίου. Η ενημέρωση αφορά μόνο τις κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν, μέσα από επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές, ενώ καλύπτονται όλοι οι δημόσιοι φορείς.

Γιατί να σας επιλέξω τη χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας και να μην το κάνω μόνος μου?
Τα οφέλη μέσα από την ανάθεση της εργασίας σε τρίτους (outsourcing) είναι πολλαπλά:

 • Εξοικονόμηση πόρων: Κερδίζετε χρόνο, ενέργεια και αποφυγή σπατάλης ανθρωπίνων πόρων (σε σχέση με καθημερινές χειροκίνητες αναζητήσεις).
 • Μείωση ρίσκου: Διασφαλίζετε την σίγουρη πρόσβαση και την πλήρη ενημέρωσή σας για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου.
 • Ταχύτητα: Αποκτάτε προβάδισμα. Ενημερώνεστε πρώτοι και προετοιμαστείτε για όλες τις προθεσμίες (deadlines), έχοντας γνώση εκ των προτέρων.
 • Ακρίβεια: Στοχεύετε επακριβώς στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν. Μοναδικά προφίλ αναζήτησης βάσει των ιδιαιτέρων αναγκών σας.

Η εταιρεία σας είναι ελληνική?
Η άμεση υπηρεσία ενημέρωσης alertdda παρέχεται από την ομάδα του Κέντρου Επενδύσεων Ηρακλείου. Αποτελεί μια αμιγώς (100%) ελληνική εταιρεία με στόχο την καθημερινή ενημέρωση επιχειρήσεων για Διαγωνισμούς Δημοσίου, Προκηρύξεων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Διακηρύξεων. Συνιστά την αξιόπιστη, έγκυρη και έγκαιρη πλατφόρμα η οποία καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου. Όραμα: Η εταιρεία μας να αποτελεί την βάση εκείνη για την ενημέρωση σε δημόσιους διαγωνισμούς και κρατικές προμήθειες. Με τον τρόπο αυτό οι ελληνικές επιχειρήσεις ανακαλύπτουν νέες σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αποστολή: Η ουσιαστική πληροφόρηση, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και εγκαιρότητα. Παρέχοντας απλή και συνάμα ολοκληρωμένη ενημέρωση, να επιτυγχάνονται μακρόχρονες και επιτυχείς συνεργασίες. Αξίες: Ακεραιότητα, Αμοιβαίο Όφελος, Συνεχής Βελτίωση όλων των μερών, Ειλικρίνεια και άμεση Ανταπόκριση.

Τι διακρίνει την εταιρεία σας από τις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου?
Αξιοπιστία & Υπευθυνότητα: Η υπηρεσία alertDDA αποτελεί την σύγχρονη ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για Διαγωνισμούς Δημοσίου. 100% ελληνική εταιρεία: Καλή γνώση της Ελληνικής Πραγματικότητας, εν αντιθέσει προ-εγκατεστημένων/ αυτοματοποιημένων εταιρειών εξωτερικού. Διαρκής Ανάπτυξη: Βελτιωνόμαστε συνεχώς, διενεργούμε συνεχείς ελέγχους, και διασταυρώνουμε την πληροφόρηση μέσα από ποικίλες πηγές. Άριστη Εξυπηρέτηση: Η ομάδα των διαχειριστών μας είναι συνεχώς διαθέσιμη για κάθε απορία, ερώτηση ή ανάγκη σας. Άμεση επικοινωνία και ανταπόκριση καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου χρήσης. Εν αντιθέσει λοιπών έτοιμων προεγκατεστημένων εταιρειών του εξωτερικού, η εταιρεία μας έχει άριστη Γνώση της Ελληνικής πραγματικότητας, ως μια αμιγώς ελληνική εταιρεία με πολυετή εμπειρία σε θέματα επιχειρηματικότητας. Διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε Διαγωνισμούς Δημοσίου, καθώς είμαστε η 1η εταιρεία στην Ελλάδα σε υποβολή ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίου και προμηθειών για λογαριασμό των πελατών μας. Ως σύμβουλοι ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διαθέτουμε τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία σε συμβουλευτική επιχειρήσεων, ένταξη σε επιχορηγούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ κτλ) σε παγκρήτιο επίπεδο. Τέλος αναλαμβάνουμε την έκδοση ψηφιακής υπογραφής, απαραίτητης για δημόσια έργα.

Τι διαθέτει η υπηρεσία ενημέρωσης alertdda παραπάνω (προστιθέμενη αξία) που δεν το διαθέτει κανείς πανελλαδικά?
Προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δωρεάν δοκιμαστική περίοδο, ανεξαρτήτως του κόστους που έχει αυτό για εμάς. Μας ενδιαφέρει να διαπιστώσετε την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, με απώτερο στόχο μια ουσιαστική και μακρόχρονη συνεργασία. Προσαρμόζουμε την ενημέρωση στις γεωγραφικές περιοχές που εσείς επιλέγετε, στοχευμένα και συγκεκριμένα (και όχι μέσα από «άσχετες» περιοχές). Προσαρμόζουμε την ενημέρωση στους κωδικούς προϊόντων και υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν και μόνο. Όχι γενικά σε «όλα τα είδη και κωδικούς», που ενδέχεται να μη σας αφορούν. Αναλαμβάνουμε και την υποβολή σε διαγωνισμούς δημοσίου, καθώς υπάρχει γνώση σε ηλεκτρονικές υποβολές (η πρώτη εταιρεία πανελλαδικά στον τομέα αυτό). Παρέχεται πλήρης Εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό με μοναδική εμπειρία.

Που μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίου?
Μπορείτε να ανατρέξετε στο site της εταιρείας μας www.ipografi.gr για Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου και Προμήθειες/ Εσηδης. Επίσης στο site https://psifiaki-ipografi.com για θέματα Ψηφιακής Υπογραφής, απαραίτητης για διαγωνισμούς δημοσίου και τέλος στο blog μας www.psifiaki-ipografi.gr για λοιπές Ερωτήσεις Γενικού ενδιαφέροντος.

Καλύπτονται όλα τα αντικείμενα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος?
Καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Για το λόγο αυτό δημιουργείται το επιχειρηματικό προφίλ, το οποίο και προσαρμόζεται βάσει του ειδικού ερωτηματολογίου που μας συμπληρώνετε, σε επικοινωνία με ένα σύμβουλο. Με τον τρόπο αυτό οι ειδοποιήσεις στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στις εκάστοτε επιχειρηματικές ανάγκες.

Τι περιοχές καλύπτει η πλατφόρμα ενημέρωσης:
Η πλατφόρμα ενημέρωσης καλύπτει τους Διαγωνισμούς Δημοσίου για όλη για όλη την Ελληνική Επικράτεια. Σημειώνεται όμως ότι υπάρχει η δυνατότητα επιλογής μεμονωμένων περιοχών/ περιφερειών.

Είναι δυνατή η αναζήτηση παλαιότερων προκηρύξεων διαγωνισμών;
Ναι υπάρχει βάση δεδομένων για τους πρόσφατους 12 μήνες.

Σε πόσα email μπορώ να λαμβάνω καθημερινή ενημέρωση;
Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από έναν λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την καθημερινή αποστολή της υπηρεσίας alert dda.

Τι φορείς καλύπτει η πλατφόρμα ενημέρωσης?
Η πλατφόρμα ενημέρωσης καλύπτει πλήρως τις δημοσιεύσεις από όλους τους φορείς, τις αναθέτουσες αρχές και τα σωματεία του ελληνικού δημοσίου.

Για τι ύψος προϋπολογισμών ενημερώνετε? Μπορώ να έχω ενημέρωση και για μικρού κόστους διαγωνισμούς δημοσίου?
Η υπηρεσία καλύπτει όλους τους προϋπολογισμούς έργων, όλο το εύρος των τιμών, ανεξαρτήτως πόσο χαμηλός μπορεί να είναι ένας προϋπολογισμό έργου. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία είναι κατάλληλη και ιδιαίτερα προσιτή στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που είτε ήδη ασχολούνται με διαγωνισμούς δημοσίου, ή θέλουν να προχωρήσουν στο νέο αυτό επιχειρηματικό πεδίο στην παρούσα φάση. Πως μπορώ να δοκιμάσω την υπηρεσία άμεσης ενημέρωσης ddaalert? Μπορείτε να ζητήσετε δωρεάν τη δοκιμαστική περίοδο, όπου θα διαπιστώσετε όλες τις πραγματικές δυνατότητες της πλατφόρμας ενημέρωσης. Θα έχετε πλήρη πρόσβαση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει κόστος κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Κατά τη δοκιμαστική υπηρεσία (trialperiod) θα συμπεράνετε δωρεάν ότι πραγματικά καλύπτονται οι ανάγκες σας.

Πως ξεκινάω τη συνεργασία μαζί σας?
Καταρχήν συμπληρώνετε τη φόρμα του «επιχειρηματικού προφίλ». Στη συνέχεια γίνεται ή έναρξη της συνεργασίας, είτε ως δοκιμαστική περίοδος, είτε ως κανονική περίοδος, όπου έχει γίνει η πληρωμή του ποσού συνδρομής για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας.

Τι τρόπους πληρωμής προσφέρετε;
Μέσω τραπεζικής κατάθεσης από οποιοδήποτε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος.

Τι είναι το «επιχειρηματικό προφίλ».
Είναι το προσαρμοσμένο προφίλ που δημιουργείται βάσει των δικών σας αναγκών. Είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει η συνεργασία μας. Περιλαμβάνει κριτήρια αναζήτησης όπως το είδος των προϊόντων/ υπηρεσιών που σας ενδιαφέρουν, την γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης και άλλα κριτήρια αναζήτησης που εσείς επιλέγετε (ποσό προϋπολογισμού, συνδυασμούς λέξεων κλειδιών, ανά φορέα, ημερομηνία διεξαγωγής, ημερομηνία καταχώρησης, λήξης κτλ).

Υπάρχει χρέωση για την δημιουργία του επιχειρηματικού προφίλ?
Όχι, δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την δημιουργία του επιχειρηματικού προφίλ.

Μπορεί να τροποποιηθεί το Επιχειρηματικό προφίλ?
Ναι, μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή και αναλόγως με τις ανάγκες σας/ ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας (ως προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναζητάτε για διαγωνισμούς δημοσίου, γεωγραφικές περιοχές κτλ). Τα φίλτρα αναζήτησης, η παραμετροποίηση των κριτηρίων και οι τροποποιήσεις/ προσθήκες/ αλλαγές των κατηγοριών γίνονται άμεσα σε συνεργασία με το εξειδικευμένο προσωπικό.

Τι διάρκεια έχουν οι συνδρομές?
Οι συνδρομές είναι 6μηνες/12μηνες, ενώ η (δωρεάν) δοκιμαστική περίοδος διαρκεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα ολίγων ημερών, προκειμένου να αποκτήσει κανείς πλήρη εικόνα του τι παρέχουμε και της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Η συνδρομή συνεχίζει από μόνη της σε περίπτωση που δεν την ανανεώσω?
Η παροχή της υπηρεσίας σταματάει αυτόματα εάν μετά το πέρας της περιόδου δεν γίνει πληρωμή - ανανέωση του πακέτου συνδρομής.

Υπάρχουν λοιπές χρεώσεις πέραν της συνδρομής που αναφέρετε?
Οι χρεώσεις είναι ξεκάθαρες και δεν υπάρχει κανένα παραπάνω κόστος πέραν από όσα έχουν αναγραφεί στην οικονομική προσφορά συνεργασίας. Υπάρχει ένα δεδομένο κόστος συνδρομής, το οποίο είναι γνωστό εξ αρχής ως «συνολικό κόστος».

Ποιοί είναι οι Όροι Χρήσης της υπηρεσίας;
Αναλυτικά οι όροι χρήσης βρίσκονται εδώ. Επί της ουσίας η υπηρεσία μας δε μπορεί να εγγυηθεί ότι καλύπτεται το 100% των δημοσιεύσεων συνεχώς. Στη σύντομη περιγραφή των όρων αναφέρεται ότι αν και δεν εγγυόμαστε 100% κάλυψη όλων των διαγωνισμών δημοσίου, παρόλα αυτά θα διαπιστώσετε ότι η κάλυψη που παρέχουμε είναι πολύ κοντά στο 100%. Επίσης τονίζεται πως δεν υπάρχουν κρυφές χρεώσεις ή επιπλέον κόστη από μέρους μας, ενώ είναι δική σας ευθύνη να ελέγχεται την καθημερινή ενημέρωση που σας αποστέλλεται (ημερήσια ειδοποίηση).

Πως μπορώ να επικοινωνήσω μαζί σας?
Μπορείτε να θέσετε τα ερωτήματά σας μέσω τηλεφώνου (2810823002, 2811756859, 2811754652, 2810285929), μέσω φαξ (2818101281), μέσω email (info@dda.gr).