Συμπληρώστε τα στοιχεία της Επιχείρησής σας για τη δημιουργία του Προφίλ Αναζήτησης:
Επωνυμία Επιχείρησης:
Τηλέφωνο (Κινητό):
email για ενημέρωση:
Τομέας Ενδιαφέροντος για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων:
Επιχειρηματικό Αντικείμενο:

Τι Προϊόντα και Υπηρεσίες σας ενδιαφέρουν σε Διαγωνισμούς Δημοσίου?

Λέξεις - Κλειδιά / Λοιπές Ονομασίες / Κωδικοί CPV:

Με τι άλλες ονομασίες μπορεί να συναντήσουμε τα παραπάνω σε Διαγωνισμούς [εναλλακτικό κείμενο Αναζήτησης, κωδικοί CPV, Παρεμφερείς/ Συνώνυμες λέξεις]?

Παρατηρήσεις:
Περιφέρειες/Περιοχές:

Για ποιες Περιφέρειες της Ελλάδος σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε? Να σημειωθεί ότι θα ενημερώνεστε και για όλους εκείνους τους φορείς που ενώ εδρεύουν πχ στην Αττική, προκηρύσσουν διαγωνισμούς για κατά τόπους παραρτήματα & υποκαστήματα στην Ελλάδα (πχ ΙΚΑ, Υπηρεσίες Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών - Εθνική Άμυνα, ινστιτούτα, ΕΣΕΕ κα).

Ελάχιστο Ύψος:

Αν σας ενδιαφέρει να ενημερώνεστε από ένα ελάχιστο ύψος και άνω, σημειώστε το (πχ από 3.000 € και άνω).

Πρωτογενή Αιτήματα:

Αποστέλλονται σε ξεχωριστό email, χωρίς χρέωση. (Πρόκειται για εσωτερικά έγγραφα Αναθέτουσων Αρχών και Φορέων που προηγούνται χρονικά μιας Προκήρυξης. Δείχνουν την Πρόθεση Δημοσίευσης Μελλοντικών Διαγωνισμών.)

Απαιτείται η αποδοχή των όρων χρήσης για την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού Προφίλ.© Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group], Σύμβουλοι Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
dda.gr, info@dda.gr, 2118505001, 2810285929
⬢ Λ. Κηφισίας 148 ΤΚ 15126, Μαρούσι Αττικής (2ος όροφος)
⬢ Μάχης Κρήτης 3, ΤΚ 71303 Ηράκλειο (Χανιόπορτα), Κρήτη 1ος όροφος


Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση. Ευελπιστούμε στην έναρξη μιας ολοκληρωμένης μακροχρόνιας συνεργασίας.

100% Πανελλαδική Κάλυψη για όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων/ Προμηθειών
> 1.000 πηγές ενημέρωσης
> 6.000 Φορείς Ελληνικού Δημοσίου
> 2.500 Διαγωνισμοί/ Διακηρύξεις Ημερησίως


ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ: 12

ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 9

Αποκτήστε Πλήρη Πρόσβαση σε όλους τους Διαγωνισμούς Δημοσίου & Προμηθειών για όποια περιοχή της Ελλάδας σας ενδιαφέρει. Γνωρίστε άμεσα τις δυνατότητες της Πλατφόρμας Ενημέρωσης alert dda μέσα από τη Δοκιμαστική Χρήση.